From Bucketlist to Reality

doelen stellen pijl breken training limburg

Het grootste risico, is geen risico durven nemen.

Goed personeel vinden is lastig, maar goed personeel behouden misschien nog wel lastiger. De jongere generatie is vooral op zoek naar de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling. Ondertussen worden verwachtingen alsmaar groter. Aan alle kanten wordt onze aandacht gevraagd. We dienen zorgvuldig om te gaan met onze kostbare tijd. 

Doelen stellen en deze vervolgens om weten te zetten naar realiteit is lastig. Hoe vind je in het drukke dagelijkse leven tijd om na te denken over wat je wilt?
Daarnaast zijn we geneigd om bij het stellen van doelen de focus voornamelijk op de toekomst te leggen. We weten echter niet wat we vandaag moeten doen, om die doelen te bereiken. Door mensen over hun toekomst na te laten denken, kunnen persoonlijke- en bedrijfsdoelen op elkaar worden afgestemd. De synergie die ontstaat helpt bij het binden en behouden van medewerkers, omdat we allemaal verschillende overtuigingen hebben, maar samen iets willen bereiken.

Onze aanpak

de training

In een training van tenminste twee dagdelen, worden de deelnemers allereerst meegenomen in de ‘growth mindset’ theorie. Vervolgens worden persoonlijke aspiraties gedefinieerd in een bucketlist. Het belang van tijd, energie en focus wordt uitgebreid behandeld, immers intentie + focus = resultaat. Daarna wordt dieper ingegaan op het WOOP-model, een onderbouwde methode om te zorgen dat je actief met je doelen aan de slag gaat. Wat houdt je tegen om ze te behalen? Hoe zet je dat om in succes?  

Tijdens de training hebben de deelnemers ruimschoots de tijd om te definiëren wat ze vandaag moeten doen om hun toekomst vorm te geven. Als hoogtepunt en afsluiting van de training gebruiken we een empowerment tool, als metafoor voor het overwinnen van obstakels. Hiervoor zijn er verschillende opties zoals staal buigen, een plankje doorslaan of een pijl breken. 

De training wordt gegeven door ervaren empowerment trainers, die onder andere gecertificeerd zijn door Sundoor Institute. Dit Amerikaanse opleidingsinstituut wordt geleid door Peggy Dylan, die de firewalk in de Westerse wereld als empowerment tool op de kaart heeft gezet. 

Na deelname zijn deelnemers in staat om:
Voor wie?

Voor zelfkritische, nieuwsgierige en leergierige medewerkers die bereid zijn om een essentiële bijdrage te leveren aan jouw organisatie. 

Minimaal 10, maximaal 18 deelnemers per groep.

Investering

De prijs voor deelname aan From Bucketlist to Reality bedraagt €359,- exclusief BTW per persoon, voor een training van twee dagdelen. Voor een trainingstraject op maat, komen wij graag in contact.