Kennis management in een lerende organisatie

Kennis management in een lerende organisatie
Fietsen. We kunnen het allemaal, maar feitelijk uitleggen wat we precies op welk moment met ons lichaam doen om de juiste beweging in de verschillende onderdelen van de fiets teweeg te brengen is lastig. Al dan niet onmogelijk. Tacit knowledge. De officiële term voor dit soort ‘ontastbare’ informatie. In tegenstelling tot de literatuur (in de meest algemene zin) leeft deze... Read More