Lunchdenker: Informatie overstroming

Lunchdenker: Informatie overstroming
In de laatste 30 jaar is meer informatie geproduceerd dan al die eeuwen daarvoor. Tussen 1800 en 1900 verdubbelde de hoeveelheid informatie. Tussen 1900 en 1950 was wederom sprake van een verdubbeling. Hetzelfde gold voor de periode 1950-1960 en 1960-1966. Tegenwoordig vindt elke 2 jaar een verdubbeling plaats en op het internet gaat het nog veel sneller. Een informatie overstroming.... Read More