De hospitality mindset

Door Daniëlle Hellebrand (Cognitieve Neurowetenschapper)

De hospitality mindset maakt het verschil, want aandacht is het nieuwe goud!

De werkvloer is de plek waar we het grootste deel van onze wakkere uren doorbrengen, en dus een groot deel van ons leven. Maar uit de resultaten van onderzoeksbureau Gallup zien we al jaren dat slechts 15% van alle medewerkers zich betrokken voelt bij hun werk. Zo’n 37% omschrijft hun werk zelfs als ‘Bullshit Job’. Het productiviteitsverlies daardoor is enorm, want betrokkenheid gaat nu eenmaal hand in hand met aanzienlijk hogere winsten, meer tevreden klanten en een lager personeelsverloop.Een groot deel van de mensen is kenniswerker, in een maatschappij waarin ontwikkelingen razendsnel gaan – en deze zullen de komende jaren nog ongelofelijk versnellen. We verdienen ons geld met waardecreatie, en dat vereist teamwork.

Hoe creëren we dan meer betrokkenheid?

Om betrokkenheid te creëren moeten we meer leren over het brein. We denken dat we rationele mensen aansturen, maar wat we eigenlijk de hele dag doen is het omgaan met de sociale breinen om ons heen. De realiteit is echter dat we meer over onze auto’s en telefoons weten, dan over onze hersenen. Waarom is kennis over ons sociale brein zo belangrijk? Omdat de relaties die we aangaan met onze omgeving de kwaliteit en het succes van ons leven bepalen, zowel zakelijk als privé.
hospitality mindset

De wetenschap

Neurowetenschappen geven ons inzicht in wat ons daadwerkelijk motiveert. We geven je handvatten om de kennis toe te passen in je dagelijkse privé- en werkleven. Ook in organisaties zijn we het belang van goede onderlinge relaties gaan inzien. We hebben de transitie van ‘Human Resources’ naar ‘Neural Resources’ hard nodig.

Denkwerk is alleen mogelijk als we intrinsiek gemotiveerd zijn. Dat betekent dat we gezonde sociale omgangsvormen met elkaar moeten hebben. Het gaat niet meer zozeer om het IQ, maar meer om het WeQ. Intrinsieke motivatie ontwikkelen we dan ook alleen door andere mensen: als we ons veilig voelen en respectvol kunnen samenwerken.

Eenvoudiger geformuleerd: wat we écht nodig hebben is een ‘hospitality-omgang’ met elkaar. Een cultuur waarin relaties centraal staan. Waarin werken in een positieve, aangename en vriendelijke werkomgeving centraal staat. Waarin we ons welkom voelen. Want het sociale-brein is een sensitief orgaan. Het reageert heel sterk op de omgeving, op de cultuur in een bedrijf; op de mensen waar we mee samenwerken. Hoe gastvrijer en vriendelijker de omgeving, hoe beter mensen functioneren.