Trajecten

De trajecten zijn over het algemeen op maat gemaakt. Immers er is een gedragsontwikkeling nodig dat betekent dat er voor u en uw medewerkers gekeken dient te worden naar de manier van leren (voorkeurleerstijl) enerzijds en naar de gewenste doelstellingen anderzijds.

Voorbeeld

Voorbeelden van trajecten zijn bijvoorbeeld het effectief leren communiceren van een team door middel van een DISC profiel in combinatie met een doelstelling en visie uitwerking. Waarin de kernwaarden, kerncompetenties en doel opgenomen is. Samen komen tot het daadwerkelijk uit-, aan- en afspreken volgt hieruit.

In contact komen om een vrijblijvend een traject te bespreken? Graag bellen we u voor een afspraak wanneer u de contactgegevens onder contact achterlaat.

Facebooktwitter