HOW: Continu leren

Leren is een continu proces. Dus er zijn drie aspecten die in onze visie onderdeel uit maken van continu leren, lifetime learning of ontwikkeling.

  • De leeromgeving
  • De leerervaring
  • De leerkans

Model van continu leren

Zelf baseren we de inrichting van de deze drie aspecten op het model van continu leren (een model van Q-staff). In dit model liggen de aandachtsgebieden opgesloten.

QstaffPrincipeContinuLeren

Talent ontwikkelen is het eerste aandachtsgebied. Je werkt vanuit de mensen en de talenten die ze hebben. En iedereen heeft talenten. Het is alleen te bepalen waar deze liggen en hoe ermee om te gaan. Als leidinggevende maar ook als talent zelf.

Kennis delen is het twee gebied. Leren door van elkaar te leren is naast inspirerend ook leuk en dus beklijvend.

Cultuur bouwen is een gebied dat waar inmiddels veel ervaring in opgedaan is. Een cultuur dient van binnenuit te komen. Daarom gaan we terug naar de normen en waarden van het individu en worden deze altijd in samenspel met de rest opnieuw aan een reflectie blootgesteld.

Kwaliteit verbeteren als aandachtsgebied mag natuurlijk niet ontbreken. Immers training zorgt voor leren en verbetering, coaching en continue feedback zorgt ervoor dat je op een hoog niveau kunt blijven presteren.

Hiermee is het model compleet. Natuurlijk dient iedere keer het in de context van de organisatie geplaatst te worden. Want de leeromgeving en kansen maken het dat mensen zelf de mogelijkheid in kunnen zetten om de volgende stap te zetten.

Facebooktwitter