Kennis Delen

Kennis delen kun je op vele manieren. De dialoog voeren is hierin in onze visie de basis. Dus in groepen werken aan kennisdeling betreffende vaardigheden of gedrag.

Kennis Delen

Ter ondersteuning van het delen van kennis zijn er een aantal middelen die ingezet worden:

  • Inzet van vaardigheidstrainingen
  • Inzet van gedragstrainingen
  • Inzet van het LeKgotla principe
  • Voeren van intervisie gesprekken

Veel van de kennis zit al bij deelnemers echter dient nog geactiveerd te worden. Juist die actieve manier van werken om te komen tot meer inzichten en kennis is waar Q-staff sterk in is. Inzetten van de kracht van delen is daarbij de filosofie.

LeKgotla

Vanuit een samenwerking met Martijn de Liefde is het LeKgotla of Kgotla principe verder eigen gemaakt. Dat delen we graag.

De inspiratiebron
Botswana is de oudste democratie op aarde. Door middel van de Kgotla lukt het om in zes maanden tijd alle 1,8 miljoen inwoners te horen. De verzamelde informatie, adviezen en soms ongezouten kritiek gaan rechtstreeks naar de president. Hij maakt zo, met de kennis van zijn volk, beslissingen die door het collectief omarmd worden.

Kracht van medewerkers
De Kgotla’s in Botswana waren de inspiratiebron van Martijn de Liefde, toen hij op 14 februari 2003 de Kgotla Company oprichtte. Hij realiseerde zich dat leiders veel makkelijker tot een oplossing kunnen komen als ze leidinggeven vanuit de kracht van hun mensen. Leiders en hun medewerkers inspireren elkaar, waardoor besluiten herkend en gedragen kunnen worden.

De droom
Iedere Kgotla opent met de droom die de leider voor zijn organisatie voor ogen heeft. Het is onze droom het Kgotla model wereldwijd aan te bieden aan zelfbewuste, creatieve en slagvaardige organisaties die willen werken aan de realisatie van hun eigen droom. Wij wensen dat mensen in hun kracht gaan staan, waarbij talenten de vrije ruimte krijgen. Er ontstaat een geweldige positieve energie omdat een leider vertrouwen geeft en medewerkers daardoor hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Op die manier creëren we organisaties waar iedereen bij wil horen.

De visie
In deze snel transformerende wereld speelt de Kgotla Company een significante, faciliterende rol om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de uitdagingen die voor ons liggen. Kgotla is de communicatie en besluitvormingsstandaard waar steden, landen, bedrijven en multinationals voor kunnen kiezen om zichzelf opnieuw te ontdekken en het potentieel dat in de organisatie verscholen ligt, aan te spreken.

Meer weten? Vul een verzoek tot een gesprek hieronder in.

Facebooktwitter