Kwaliteit Verbeteren

Ons principe bij kwaliteit verbeteren is de kracht van reflectie gebruiken. Reflecteren op drie niveaus is hierin de basis. De basis is daarin:

“door te vragen geeft de coachee het antwoord en krijgt zelf inzicht”

Er is een groot verschil tussen iemand vertellen of spiegelen als mentor of coach. Laat mensen zichzelf spiegelen of spiegel een ander. De drie niveaus zijn:

  • Gespiegeld worden door de vraag te krijgen;
  • Jezelf spiegelen door je af te vragen;
  • Andere spiegelen door vragen te stellen;

Met name het laatste niveau blijkt sterk bij te dragen. Wanneer je een ander iets leert of bevraagt blijkt het een groot effect te hebben op het eigen leer niveau. Een leerniveau waar je dus tweeledig iets uithaalt. Kwaliteit ontstaat door vaardigheden bewust te activeren, niet altijd door meer te leren, wel door te activeren en dus te verbeteren.

Kwaliteit Verbeteren

De middelen die we inzetten zijn:

  • Coaching in groepen;
  • Intervisie als groepsontwikkeling;
  • Inzet van reflectie door “worste night competitor principe”;
  • Ondernemersspiegel;

Hierbij maken we dus gebruik van de kernkwaliteiten die elke professional bezit. Krachten en vaardigheden die mogelijk alleen anders gebundeld dienen te worden. Ook de kracht uit de persoon halen hoort hier natuurlijk bij.

We kunnen ons voorstellen dat u zich hier meer over wenst te laten voorlichten. Graag komen we in contact.

[form form-4]

Facebooktwitter