Training Staal Buigen, samen vertrouwen

Staal buigen zorgt voor wederzijds vertrouwen. Een mooie quote hierover is:

“You are either building trust or destroying it.” – anoniem –

 

Staal Buigen

Is het staal buigen of barsten? Willen de anderen wel dezelfde kant op als ik? Gaan ze er wel net zo hard als ik? Ondersteunt het team mij wel, ook als het tegen zit? Kan ik wel dingen overlaten aan anderen? Zijn we wel sterk genoeg voor de komende uitdaging? Deze vragen hebben allemaal betrekking op het vertrouwen in elkaar. Om samen doelen te bereiken, is het cruciaal om uzelf en elkaar te vertrouwen. Hierdoor kan men het beste in elkaar naar boven brengen om samen nog grotere hoogtes te bereiken.

Beschrijving training

Vertrouwen is de veelal de onbesproken sleutel naar motivatie en productiviteit. Tijdens deze training zetten we dan ook de kracht van de dialoog in. Om vertrouwen te vergroten zal men zich moeten uitspreken. Door te leren hoe vertrouwen werkt, kan deze dialoog concreet gevoerd worden.

In de training en opvolging werken we vanuit het principe: spreek uit, spreek af & spreek aan! Door het uitspreken van het (missende) vertrouwen, ontstaat een duidelijke startpositie en kan er gebouwd worden aan verbetering. Hierdoor dienen onderling afspraken gemaakt te worden. In de opvolging dient men elkaar dan ook aan te spreken als de afspraken niet gevolgd worden.

In de afspraken zitten zeker gezamenlijke doelstellingen. Door inzicht te hebben welke talenten iedereen heeft, zal ook duidelijk worden waar de sterktes van het team liggen. De gezamenlijke doelen liggen in het verlengde hiervan. Door dit helder te krijgen en wat het aandeel van eenieder is bij dit doel, ontstaan verbondenheid.

Voor de bezegeling van de training en deelnemers het vertrouwen in elkaar te laten ervaren werken we met de empowermenttool staalbuigen. Twee deelnemers staan tegenover elkaar. Beide zetten een uiteinde van de staaf betonstaal tegen hun hals. Beide deelnemers gaan synchroon met elkaar te ademen en stappen beide vol overtuiging naar voren. De kracht van de deelnemers zal het staal doen buigen, door enkel hun hals te gebruiken. Uiteindelijk vallen zij hierbij automatisch in elkaars armen, wat een ideale bezegeling is van hun samenwerking.

Voor het buigen van het staal is een grote kracht vereist en dat betekent dat hier veel focus en hartenergie vereist is. Echter bovenal is vertrouwen in elkaar nodig en dat geeft deze tool een enorme meerwaarde in deze training.

Praktische zaken

Met de volgende praktische zaken dient rekening gehouden te worden;

  • duur training is 5 uur
  • minimaal 5, maximaal 12 personen per trainer
  • inspirerend omgeving met veel natuur

Investering

De volgende investeringen zijn gekoppeld aan de training;

  • uitvoering training – 1250 euro per trainer
  • materialen – 20 euro per persoon

Voorstaande bedragen zijn exclusief reiskosten, locatie- en cateringkosten en wettelijk geldende BTW.

Contactpersoon

Binnen Q-staff hebben we een aantal specialistische trainers. Voor deze ervaring kunt u het beste contact opnemen met:

Wouter Holtkamp – wouter.holtkamp@q-staff.eu of 06-13268905.

Facebooktwitter