Transparantie binnen de organisatie en nieuwe technologie

Wat is de link tussen transparantie en autonomie? Volgens de Braziliaanse bedrijfsfilosofie-goeroe Ricardo Semler is het openstellen van de bedrijfscultuur dé manier om (meer) vertrouwen op de werkvloer te creëren, zo schrijft NRC. Dit vertrouwen zou nodig zijn om mensen samen besluiten te laten maken. Alleen, er is een keerzijde: René ten Bos betoogt in FD dat zelfsturende teams mensen berooft van hun professionele identiteit.

In Semler’s zogenaamde companies of wisdom draait het om vertrouwen en transparantie. Inzicht in de winst- en verliesrekening van het bedrijf. Informatie actief delen. Het gaat tegenwoordig tenslotte vooral om kennis nu technieken en technologieën voor nagenoeg iedereen beschikbaar zijn. Dit soort transparantie moet ervoor zorgen dat werknemers eigen invulling geven aan hun werk en dus gelukkiger worden. Weg met middelmanagement!

Echter, in het opiniestuk van Ten Bos wordt duidelijk dat er een verschil bestaat tussen autonomie en zelfsturing. Zelfsturing bestaat namelijk helemaal niet. Enkel binnen de lijnen van het bureaucratische kader. Dit is grappig genoeg precies het punt van discussie in beide artikelen: het is ongeorganiseerde anarchie. De vraag is, hoe moeten we dan wél omgaan met (semi) autonome werknemers, en teams, en transparantie binnen de organisatie?

Transparantie draait om meer dan informatie delen

Voor Semler gaat het voornamelijk om personeelszaken en bureaucratische systemen. Of liever gezegd het ontbreken ervan. Hier is transparantie zeker van belang voor een positieve cultuur. Om werknemers ook daadwerkelijk de beslissingen samen te laten maken is nog maar de vraag, zo blijkt. Transparantie heeft ook een ander doel. Eerder noemden we kostenbesparing, maar de kracht zit in ‘opeenstapeling’.

Wat bedoel ik hiermee? Informatie uitbouwen in plaats van vervangen.

Met de komst van sociale media zien we hoe mensen met elkaar samenwerken. Gelijkgestemd of niet, inzicht zorgt voor nieuwe ideeën. Mensen zijn constanter met een bepaald onderwerp bezig. En door transparantie wordt de drempel om kritisch te zijn lager, maar dit komt naar mijn mening in bedrijfssferen goed van pas. We houden vaak vast aan de eerste toepassing van nieuwe technologie en komen er (te) weinig op terug. Zonde.

Transparantie in leren

Ook in de wereld van trainen en leren verandert transparantie een hoop. Onderzoek van TU Delft laat zien dat de onderwijzer/trainer meer afstand kan nemen omdat mensen een eigen netwerk vormen waar alle kennis zich opstapelt. Deze vorm van samenwerken zorgt ervoor dat nieuwe, eigen vormen ontstaan. Waarde komt tot uiting. Dus, organisaties zouden op dezelfde wijze met dergelijk netwerk de waarde van nieuwe technologie kunnen ontdekken.

Want medewerkers moeten de autonomie hebben om te reageren op ontwikkelingen.

Facebooktwitter

Gerelateerd:

Laat een bericht achter

Dank voor je bericht