Vision of Leaders

Turn your vision into reality!

Mensen in organisaties staan voortdurend voor de opgave om de organisatie én zichzelf aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. Leidinggevenden spelen hierin een belangrijke rol. De manier waarop we met elkaar samenwerken is de laatste jaren veranderd: we werken in wisselende teams en veelal ‘self managing’. Er is nood aan effectief leiderschap! Waar we in de module Gastvrij Leiderschap vooral ingaan op het ontwikkelen van leiderschapscapaciteiten, is de Vision of Leaders module gebaseerd op persoonlijk leiderschap. De twee modules zijn dan ook uitstekend met elkaar te combineren – in Gastvrij Leiderschap verkennen we leiderschapsstijlen en theorieën, om de juiste skills te ontwikkelen. In Vision of Leaders verleggen we de aandacht naar het individu. Demonstrate leadership staat voorop, door de deelnemers in hun kracht te zetten.

Onze aanpak

Vision of Leaders is een dagvullende training, toegespitst op persoonlijk leiderschap. Op interactieve wijze wordt onderzocht waar persoonlijke kracht vandaan komt en hoe men zichzelf in de juiste ‘state’ kan brengen. Aan de hand van de ‘wheel of life’ nemen de deelnemers hun eigen leven onder de loep. Vervolgens formuleren ze een ‘compelling why’. In de middag staan theorieën over ‘state, story en strategy’ centraal, gecombineerd met het vormgeven van een persoonlijke toekomstvisie. Deze training reikt de tools aan om de regie te nemen over je eigen levenspad. Het energieke hoogtepunt, de firewalk, zorgt voor sterke verankering en de energie om deze visie om te zetten in realiteit.

Vision of Leaders wordt gegeven door ervaren empowerment trainers, die onder andere gecertificeerd zijn door Sundoor Institute. Dit Amerikaanse opleidingsinstituut wordt geleid door Peggy Dylan, die de firewalk in de Westerse wereld als empowerment tool op de kaart heeft gezet.

Body Mind Spirit - Hospitality - Qstaff

Na deelname zijn deelnemers in staat om:

Eigen gedrag te veranderen door nieuwe gewoontes te creëren

De principes van NLP toe te passen

Verschillende soorten “angst” te herkennen en ermee om te gaan

Eigen patronen en gewoontes te (h)erkennen en veranderen

Heldere persoonlijke doelen te formuleren en om te zetten in milestones en acties

De principes van “peak state” toe te passen

Eigen gedrag te veranderen door nieuwe gewoontes te creëren

De principes van NLP toe te passen

Verschillende soorten “angst” te herkennen en ermee om te gaan

Eigen patronen en gewoontes te (h)erkennen en veranderen

Heldere persoonlijke doelen te formuleren en om te zetten in milestones en acties

De principes van “peak state” toe te passen

Voor wie?

Voor zelfkritische, nieuwsgierige en leergierige medewerkers die bereid zijn om een essentiële bijdrage te leveren aan jouw organisatie. Minimaal 25, maximaal 40 deelnemers per groep.

Investering

De richtprijs voor deelname aan Vision of Leaders bedraagt
€ 395,- exclusief BTW per persoon. Deelname is inclusief naslagwerk, catering en locatie.

Gezien de late eindtijd van het programma (+/- 22.30) bevelen we aan om de Vision of Leaders module te combineren met een aansluitende overnachting. Op onze eigen trainingslocatie te Lanaken (België, 10 km van Maastricht) is hiervoor ruimschoots gelegenheid. Kosten op aanvraag.